2017-2018 & 2018-2019 ம் கல்வியாண்டில் +2 முடித்த பிறகு உயர்கல்வி பயில்வோருக்கு மட்டுமே லேப்டாப் வழங்கப்படும். உயிர்கல்வி பயிலாதோர், பெயில் ஆனோருக்கு லேட்டாப் இல்லை. GO(Ms.) NO. 9 Dated: 01.11.2019