நெகிழி இல்லா தமிழகம்- அனைத்து வகை பள்ளி மாணவர்கள் பங்கேற்றல் சார்ந்து... முதன்மை கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்