தொடக்கக்கல்வி துறைக்கான பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு தேதி அறிவிப்பு வெளியீடு. Saturday, November 9, 2019 18.11.2019 முதல் 21.11.2019 வரை நடைபெறவுள்ளது.