மாவட்ட ஆட்சியரின் வினாக்களுக்கு தேர்வு - தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு முதன்மைக்கல்வி அலுவலரின் அறிவுரைகள்!!

12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பொதுத்தேர்விற்கு தயார்படுத்தும் விதமாக மாவட்ட ஆட்சியர் தயாரித்த வினாத்தாள்களுக்கு தேர்வு எழுதுவது தொடர்பாக முதன்மைக்கல்வி அலுவலரின் அறிவுரைகள்.