Sunday, January 12, 2020

Income Tax Easy Calculator 2019 - 20 ( Various Collections )

அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் 2020 பிப்ரவரி மாதத்தில் தாக்கல் செய்யக்கூடிய வருமானவரியினை கீழ் உள்ள படிவத்தினை பதிவிறக்கம் செய்து கணினி மூலமாக சில நொடிகளில் உங்களது தகவல்களை கொடுத்து உங்களுக்கான வருமானவரி படிவத்தை தயார்செய்யலாம்.
வழிமுறைகள் :1. ஒரு நொடியில் INCOME TAX CALCULATION கணக்கிடப்படும்.


2. DA ARREAR - AUTOMATIC CALCULATION - 100 % - TRUE

IT Calculator ( 2019 - 2020 )
IT Calculator ( 2019 - 2020 ) - Mr Manimaran - Download here
IT Calculator ( 2019 - 2020 ) - Mr Tamilarasan - Download here
IT Calculator ( 2019 - 2020 ) - Mr Baskar - Download here