தீர ஆலோசித்த பிறகே பள்ளிகளை திறப்பது குறித்து முடிவு.- நிதி ஆயோக் உறுப்பினர் தகவல். - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Saturday, June 19, 2021

தீர ஆலோசித்த பிறகே பள்ளிகளை திறப்பது குறித்து முடிவு.- நிதி ஆயோக் உறுப்பினர் தகவல்.
No comments:

Post a Comment

Post Top Ad