அரசுப் பணிகளில் சேர்வதற்கும் உயர் கல்வி நிறுவங்களில் பயில்வதற்கும் பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள உள்ள 20% இட ஒதுக்கீட்டில் வன்னியருக்கு 10.5% உள் ஒதுக்கீடு வழங்கி அரசாணை வெளியீடு!!! - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Tuesday, July 27, 2021

அரசுப் பணிகளில் சேர்வதற்கும் உயர் கல்வி நிறுவங்களில் பயில்வதற்கும் பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள உள்ள 20% இட ஒதுக்கீட்டில் வன்னியருக்கு 10.5% உள் ஒதுக்கீடு வழங்கி அரசாணை வெளியீடு!!!

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad