சமக்ரா சிக்ஷா திட்டத்தை 2026 மார்ச் 31 வரை நீட்டித்து மத்தியஅமைச்சரவை ஒப்புதல் - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Thursday, August 5, 2021

சமக்ரா சிக்ஷா திட்டத்தை 2026 மார்ச் 31 வரை நீட்டித்து மத்தியஅமைச்சரவை ஒப்புதல்

பள்ளிக் கல்விக்கான சமக்ரா சிக்ஷா திட்டத்தை 2026 மார்ச் 31 வரை நீட்டித்து மத்தியஅமைச்சரவை ஒப்புதல்

Cabinet Approves Extension of "SAMAGRA SHIKSHA SCHEME " For The next 5 years (1th April,2021 to 31 March,2026) with an outlay of ₹ 2.94 Lakh Crore :- Cabinet Decision!No comments:

Post a Comment

Post Top Ad