பள்ளிகள் திறப்பு தயார் நிலையில் வைத்திருக்க தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு உரிய வழிகாட்டுதல்களை வழங்குதல் சார்ந்து முதன்மை கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள் Attached - Check list... - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Tuesday, August 17, 2021

பள்ளிகள் திறப்பு தயார் நிலையில் வைத்திருக்க தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு உரிய வழிகாட்டுதல்களை வழங்குதல் சார்ந்து முதன்மை கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள் Attached - Check list...

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad