இன்று நடைபெறும் ஆசிரியர் பயிற்றுநர்களுக்கான பணிமாறுதல் கலந்தாய்வில் காண்பிக்கப்படும் சுமார் 2348 பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியிடங்கள் மாவட்ட வாரியாகவும் பள்ளி வாரியாகவும் வெளியீடு!!! - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Wednesday, September 15, 2021

இன்று நடைபெறும் ஆசிரியர் பயிற்றுநர்களுக்கான பணிமாறுதல் கலந்தாய்வில் காண்பிக்கப்படும் சுமார் 2348 பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியிடங்கள் மாவட்ட வாரியாகவும் பள்ளி வாரியாகவும் வெளியீடு!!!

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad