தேர்வு செய்யப்பட்டு 4 ஆண்டுகள் ஆகியும் தமிழ்வழி ஒதுக்கீடு தேர்வுப் பட்டியல் வெளியாகாததால் சிறப்பாசிரிகள் வேதனை - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Monday, September 13, 2021

தேர்வு செய்யப்பட்டு 4 ஆண்டுகள் ஆகியும் தமிழ்வழி ஒதுக்கீடு தேர்வுப் பட்டியல் வெளியாகாததால் சிறப்பாசிரிகள் வேதனை
No comments:

Post a Comment

Post Top Ad