ஊக்க ஊதிய உயர்வு பற்றி மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள அறிக்கை....அதன் படி ஊக்க ஊதியம் வழங்கபடும் என்று தமிழக முதல்வர் அறிவிப்பு. - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Wednesday, September 8, 2021

ஊக்க ஊதிய உயர்வு பற்றி மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள அறிக்கை....அதன் படி ஊக்க ஊதியம் வழங்கபடும் என்று தமிழக முதல்வர் அறிவிப்பு.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad