அனைத்து வாக்காளர்களும் புதிய வாக்காளர் அடையாள அட்டையை 01.10.2021 முதல் இலவசமாக இ-சேவை மையங்களில் பெறலாம். - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Wednesday, September 8, 2021

அனைத்து வாக்காளர்களும் புதிய வாக்காளர் அடையாள அட்டையை 01.10.2021 முதல் இலவசமாக இ-சேவை மையங்களில் பெறலாம்.1 comment:

Post Top Ad