ஆசிரியர்களுக்கு ஜீரோ கவுன்சிலிங் அமல்படுத்தினால் மாநிலந் தழுவிய போராட்டம் - ஆசிரியர் கூட்டணி அறிவிப்பு! - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Sunday, October 17, 2021

ஆசிரியர்களுக்கு ஜீரோ கவுன்சிலிங் அமல்படுத்தினால் மாநிலந் தழுவிய போராட்டம் - ஆசிரியர் கூட்டணி அறிவிப்பு!

ஒரே பள்ளியில் 10,20 ஆண்டுகள் பணியாற்றிய ஆசிரியர்களுக்கு ஜீரோ கவுன்சிலிங் ( பூஜ்ய கலந்தாய்வு ) இடமாறுதல் ஆகிய அறிவிப்புகளை பள்ளிக்கல்வித்துறை கைவிட வேண்டும்!

அமல்படுத்தினால் மாநிலந் தழுவிய போராட்டம்!

தமிழ்நாடு ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி அறிவிப்பு!

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad