1591 முதுகலை ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கு 3 மாத ஊதிய ஆணை வெளியீடு - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Monday, November 22, 2021

1591 முதுகலை ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கு 3 மாத ஊதிய ஆணை வெளியீடு

1591 முதுகலை ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கு 3 மாத ஊதிய ஆணை வெளியீடு!

School Education - 2012-2013 1591 Additional PG Temporary Posts Sanctioned - Temporary Post Continuation Orders from 01.11.2021 awaited from Government Certificate for a period of 3 months from 01.11.2021 issued Regarding.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad