டிசம்பர் - 2021 துறைத் தேர்வுகளுக்கான அறிவிக்கை TNPSC வெளியீடு. - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Monday, November 22, 2021

டிசம்பர் - 2021 துறைத் தேர்வுகளுக்கான அறிவிக்கை TNPSC வெளியீடு.

டிசம்பர் - 2021 துறைத் தேர்வுகளுக்கான அறிவிக்கை :Tamil Nadu Public Service Commission has introduced One Time Registration from the Departmental Examinations December - 2019 . Hence , the candidates are required to furnish their particulars in Departmental One Time Registration before applying . Aadhaar Number details shall be linked with the Departmental One Time Registration , mandatorily . If there is any change with regard to details entered in the One Time Registration , such as name , initial , father's name , date of birth , working district , etc. , the same shall be updated in the One Time Registration before applying for Departmental Examinations - December 2021.

TNPSC - Department Exam 2021 Notification - Download here...

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad