6 முதல் 12 ஆம் வகுப்புகளுக்கு தினமும் வகுப்பு நடத்துவது பற்றி டிசம்பர் 25 ஆம் தேதிக்கு மேல் மீண்டும் ஆலோசனை - பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Thursday, December 16, 2021

6 முதல் 12 ஆம் வகுப்புகளுக்கு தினமும் வகுப்பு நடத்துவது பற்றி டிசம்பர் 25 ஆம் தேதிக்கு மேல் மீண்டும் ஆலோசனை - பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர்


No comments:

Post a Comment

Post Top Ad