Sunday, December 5, 2021

மேல்நிலைப் பள்ளித் தலைமையாசிரியர்களின் முன்னுரிமை தயார் ! விரைவில் அவர்களுக்கு கலந்தாய்வு (Maybe Zero Counselling)நடக்க வாய்ப்பு!

மேல்நிலைப் பள்ளித் தலைமையாசிரியர்களின் முன்னுரிமை தயார் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் விரைவில் அவர்களுக்கு கலந்தாய்வு (Maybe Zero Counselling)நடக்க உள்ளதாகவும் பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகளில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை பற்றிய செய்தி இந்த FILE-ல் 22 பக்கத்தில் உள்ளது.

High School Principals' Priority Ready! Maybe Zero Counseling For Them Soon - Download file