1முதல் 9ஆம் வகுப்புவரை உள்ள மாணவர்களுக்கு 06.01.2022 முதல் நேரடி வகுப்புகள் இல்லை .DSE PROCEEDING - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Thursday, January 6, 2022

1முதல் 9ஆம் வகுப்புவரை உள்ள மாணவர்களுக்கு 06.01.2022 முதல் நேரடி வகுப்புகள் இல்லை .DSE PROCEEDING

CLICK HERE

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad