அகவிலைப்படி உயர்வுக்கான அரசாணை வெளியீடு. - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Tuesday, January 4, 2022

அகவிலைப்படி உயர்வுக்கான அரசாணை வெளியீடு.ஜனவரி முதல் அரசு ஊழியர் ஆசிரியர்களுக்கு வழங்க உள்ள அகவிலைப்படி உயர்வுக்கான அரசாணை வெளியீடு.

ORDER : In the Government Order first read above , orders were issued sanctioning revised rate of Dearness Allowance to State Government employees as detailed below :

GO NO : 3 , Date : 01.01.2022 - Download here

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad