13,331 தற்காலிக ஆசிரியர்கள் நியமனம் - மாவட்ட வாரியான எண்ணிக்கை விபரம் - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Sunday, June 26, 2022

13,331 தற்காலிக ஆசிரியர்கள் நியமனம் - மாவட்ட வாரியான எண்ணிக்கை விபரம்

அரசு பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கு தற்காலிக ஆசிரியர்கள் நியமனம் செய்யப்பட உள்ளனர்.

அந்தவகையில் மாவட்டங்கள் வாரியாக நிரப்பப்பட உள்ள தற்காலிக ஆசிரியர்கள் பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை விபரம்....

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad