Monday, June 20, 2022

தமிழகத்தில் ஓய்வு பெற்ற அகில இந்திய பணியாளர் தொகுதி ஊழியர்களுக்கு 3 சதவீத அகவிலைப்படி உயர்வு

தமிழகத்தில் பணியாற்றும், ஓய்வு பெற்ற அகில இந்திய பணியாளர் தொகுதி ஊழியர்களுக்கு 3 சதவீத அகவிலைப்படி உயர்வு வழங்குவதற்கான தலைமைச் செயலாளரின் பரிந்துரை கடிதம்