01.07.2022 முதல் 30.09.2022 வரையிலான காலத்திற்கு GPF மீதான வட்டி வீதம் நிர்ணயம் செய்து அரசாணை வெளியீடு - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Wednesday, July 27, 2022

01.07.2022 முதல் 30.09.2022 வரையிலான காலத்திற்கு GPF மீதான வட்டி வீதம் நிர்ணயம் செய்து அரசாணை வெளியீடு

01.07.2022 முதல் 30.09.2022 வரையிலான காலத்திற்கு GPF மீதான வட்டி வீதம் 7.1% ஆக நிர்ணயம் செய்து அரசாணை வெளியீடு....

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad