2022 -23 ஆம் ஆண்டிற்கு சிறுபான்மையினர் கல்வி உதவித் தொகை -31.10.2022க்குள் இணையதள வழியில் விண்ணப்பிக்க உத்தரவு - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Saturday, July 30, 2022

2022 -23 ஆம் ஆண்டிற்கு சிறுபான்மையினர் கல்வி உதவித் தொகை -31.10.2022க்குள் இணையதள வழியில் விண்ணப்பிக்க உத்தரவு
2022-23-ப்ரீ மெட்ரிக் மற்றும் போஸ்ட் மெட்ரிக் உதவித்தொகை விண்ணப்பம் - 31.10.2022க்குள் இணையதள வழியில் விண்ணப்பிக்க உத்தரவு
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

CLICK HERE TO DOWNLOAD-PDF


No comments:

Post a Comment

Post Top Ad