எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சியில் இதுவரை கலந்து கொள்ளாத ஆசிரியர்களுக்கு உண்டு உறைவிட பயிற்சி சார்ந்த இயக்குநரின் செயல்முறைகள்! - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Tuesday, July 19, 2022

எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சியில் இதுவரை கலந்து கொள்ளாத ஆசிரியர்களுக்கு உண்டு உறைவிட பயிற்சி சார்ந்த இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!
No comments:

Post a Comment

Post Top Ad