முதன்மைக் கல்வி அலுவலகங்களை ஆண்டாய்வு செய்ய பள்ளிக்கல்வித்துறை உத்தரவு. - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Saturday, July 2, 2022

முதன்மைக் கல்வி அலுவலகங்களை ஆண்டாய்வு செய்ய பள்ளிக்கல்வித்துறை உத்தரவு.


பள்ளிக்கல்வி ஆணையரகத்தின் கீழுள்ள முதன்மைக் கல்வி அலுவலகங்களை ஆண்டாய்வு செய்ய கீழ்க்காணும் அலுவலர்களை ஆய்வு அலுவலர்களாக நியமனம் செய்து ஆணை வழங்கப்படுகிறது.

All CEO Office Inspection Proceedings - Download here...

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad