முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கு கூடுதல் பொறுப்பு - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Monday, August 1, 2022

முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கு கூடுதல் பொறுப்பு

கீழ்க்கண்ட அட்டவணை கலம் முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் மற்றும் அதனையொத்த பணியிடங்களுக்கு , 01.08.2022 முதல் அலுவலர்கள் கூடுதல் பொறுப்பு அலுவலர்களாக நியமனம் செய்யப்படுகின்றனர்.


No comments:

Post a Comment

Post Top Ad