முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் இன்று ( 10.09.2022 ) சென்னை , தீவுத் திடலில் நடைபெற்ற ஜாக்டோ- ஜியோ , “ வாழ்வாதார நம்பிக்கை ” மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு ஆற்றிய உரை : - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Sunday, September 11, 2022

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் இன்று ( 10.09.2022 ) சென்னை , தீவுத் திடலில் நடைபெற்ற ஜாக்டோ- ஜியோ , “ வாழ்வாதார நம்பிக்கை ” மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு ஆற்றிய உரை :


மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு.மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் இன்று ( 10.09.2022 ) சென்னை , தீவுத் திடலில் நடைபெற்ற ஜாக்டோ- ஜியோ , “ வாழ்வாதார நம்பிக்கை ” மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு ஆற்றிய உரை :

DIPR-P.R NO.1565-Hon'ble CM Speech - Jacto Jeo function -Date 10.9.2022 pdd - Download her

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad