11 & 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வி வேலைவாய்ப்பு வழிகாட்டல் வகுப்புகள் - கால அட்டவணை (Time Table) ஒதுக்கீடு செய்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Wednesday, September 7, 2022

11 & 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வி வேலைவாய்ப்பு வழிகாட்டல் வகுப்புகள் - கால அட்டவணை (Time Table) ஒதுக்கீடு செய்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு

CLICK DOWNLOAD

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad