6 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை அரசு பள்ளியிலேயே பயின்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு IIT,IIM போன்ற உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் சேர்ந்தால் கல்விக் கட்டணம் தமிழக அரசு வழங்கும். - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Thursday, September 1, 2022

6 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை அரசு பள்ளியிலேயே பயின்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு IIT,IIM போன்ற உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் சேர்ந்தால் கல்விக் கட்டணம் தமிழக அரசு வழங்கும்.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad