அரசு பள்ளிகளுக்கு டான்சி நிறுவனத்தால் தளவாடச் சாமான்கள் வழங்கப்பட்ட விவரங்களை ஆய்வு செய்து அறிக்கை அளிக்க பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு. - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Monday, September 12, 2022

அரசு பள்ளிகளுக்கு டான்சி நிறுவனத்தால் தளவாடச் சாமான்கள் வழங்கப்பட்ட விவரங்களை ஆய்வு செய்து அறிக்கை அளிக்க பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு.

நபார்டு வங்கி நிதியுதவி மூலம் 561 அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகளுக்கு டான்சி நிறுவனத்தால் தளவாடச் சாமான்கள் வழங்கப்பட்ட விவரங்களை ஆய்வு செய்து அறிக்கை அளிக்க பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர் உத்தரவு.

இணைப்பு: 561 பள்ளிகள் விவரம்!

School List - Download here...
No comments:

Post a Comment

Post Top Ad