உடற்கல்வி ஆசிரியர்களுக்கு மாநில அளவிலான புத்தாக்க பயிற்சி - பள்ளிக் கல்வித்துறை அறிவிப்பு. - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Thursday, September 22, 2022

உடற்கல்வி ஆசிரியர்களுக்கு மாநில அளவிலான புத்தாக்க பயிற்சி - பள்ளிக் கல்வித்துறை அறிவிப்பு.


உடற்கல்வி ஆசிரியர்களுக்கு மாநில அளவிலான புத்தாக்க பயிற்சி அளித்தல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!

CoSE - PET Training - Download here...

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad