இரண்டாம் பருவத்திற்கான எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி - CEO Proceedings - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Thursday, September 15, 2022

இரண்டாம் பருவத்திற்கான எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி - CEO Proceedings

1 - 5 ஆம் வகுப்பு கற்பிக்கும் அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் இரண்டாம் பருவத்திற்கான எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி - திருச்சி மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்...

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad