பழைய வழக்கொழிந்த பாடநூல்களை (Obsolete) செய்தித்தாள் மற்றும் காகித நிறுவனத்திற்கு வழங்குவது தொடர்பாக பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் அறிவுரைகள்! - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Monday, September 5, 2022

பழைய வழக்கொழிந்த பாடநூல்களை (Obsolete) செய்தித்தாள் மற்றும் காகித நிறுவனத்திற்கு வழங்குவது தொடர்பாக பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் அறிவுரைகள்!

2012-2013 ஆம் கல்வியாண்டிற்கு பின்னர் அச்சடிக்கப்பட்ட பழைய வழக்கொழிந்த பாடநூல்களை (Obsolete) செய்தித்தாள் மற்றும் காகித நிறுவனத்திற்கு வழங்குவது தொடர்பாக பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் அறிவுரைகள்!No comments:

Post a Comment

Post Top Ad