Wednesday, October 19, 2022

பள்ளி மாணவர்களுக்கான விநாடி வினா போட்டி அக் .22 - க்குள் பதிவு செய்ய வேண்டும்

 என்.எல்.சி. இந்தியா நிறுவனம் ' , ' இந்து தமிழ் திசை ' நாளிதழ் இணைந்து , ' கண்காணிப்பு விழிப்புணர்வு வாரம் - 2022 ' முன் னிட்டு பள்ளி மாணவ - மாணவி களுக்கான விநாடி வினா போட் டியை நடத்துகின்றன.