Monday, October 24, 2022

தகுதி தேர்வில் தேர்ச்சி பெறாத ஆசிரியர்களுக்கு கூடுதல் சலுகை தர பள்ளிக் கல்வித்துறை ஆலோசனை

தகுதி தேர்வில் தேர்ச்சி பெறாத ஆசிரியர்களுக்கு கூடுதல் சலுகை தர பள்ளிக் கல்வித்துறை ஆலோசனை... விரைவில் அதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது