கொரானா விடுமுறை சார்ந்த தேர்ச்சி விதிகளுடன் கூடிய தேர்ச்சி ஒப்புதல் படிவங்கள் தொகுப்பு - 2021 ( ஒரே கோப்பாக....) - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Tuesday, April 20, 2021

கொரானா விடுமுறை சார்ந்த தேர்ச்சி விதிகளுடன் கூடிய தேர்ச்சி ஒப்புதல் படிவங்கள் தொகுப்பு - 2021 ( ஒரே கோப்பாக....)

வட்டாரக் கல்வி அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டிய கொரானா விடுமுறை சார்ந்த தேர்ச்சி விதிகளுடன் கூடிய தேர்ச்சி ஒப்புதல் படிவங்கள் - தொகுப்பு- 2021

School Annual Report Form 2020 - 2021 | Download here

அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்.

தயாரிப்பு :
கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்
இரா.கோபிநாத்.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad