ஒன்று முதல் ஒன்பதாம் வகுப்பு வரை பயிற்சி கையேடு குறிப்பேடுகள் மூலம் மாணவர்களை தயார்படுத்த வேண்டும் பள்ளிக் கல்வித் துறை உத்தரவு - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Wednesday, April 21, 2021

ஒன்று முதல் ஒன்பதாம் வகுப்பு வரை பயிற்சி கையேடு குறிப்பேடுகள் மூலம் மாணவர்களை தயார்படுத்த வேண்டும் பள்ளிக் கல்வித் துறை உத்தரவு

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad