2022-23ஆம் ஆண்டு முதல் மகாகவி பாரதியாரின் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு மாணவர்களுக்கு கவிதைப் போட்டிகள் நடத்தி இளம் கவிஞர் விருது வழங்குதல் குறித்த பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள்!! - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Thursday, October 21, 2021

2022-23ஆம் ஆண்டு முதல் மகாகவி பாரதியாரின் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு மாணவர்களுக்கு கவிதைப் போட்டிகள் நடத்தி இளம் கவிஞர் விருது வழங்குதல் குறித்த பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள்!!

CLICK HERE TO DOWNLOAD-PDF

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad