நவம்பர் முதல் பள்ளிகள் திறப்பின் போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய வழிகாட்டி நெறிமுறைகள் மற்றும் கையாள வேண்டிய முக்கிய கோப்புகள்!! - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Thursday, October 21, 2021

நவம்பர் முதல் பள்ளிகள் திறப்பின் போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய வழிகாட்டி நெறிமுறைகள் மற்றும் கையாள வேண்டிய முக்கிய கோப்புகள்!!

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad