ஆசிரியர்கள் நீண்ட காலம் ஒரே பள்ளியில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள் குறித்து பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் புதிய தகவல் - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Wednesday, October 13, 2021

ஆசிரியர்கள் நீண்ட காலம் ஒரே பள்ளியில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள் குறித்து பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் புதிய தகவல்

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad