மிலாது நபி கொண்டாடப்படும் நாள் - தமிழ்நாடு அரசு தலைமைக் காஜி அறிவிப்பு. - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Friday, October 8, 2021

மிலாது நபி கொண்டாடப்படும் நாள் - தமிழ்நாடு அரசு தலைமைக் காஜி அறிவிப்பு.

மிலாது நபி 19.10.2021 (செவ்வாய்க்கிழமை) கொண்டாடப்படும் - தமிழ்நாடு அரசு தலைமைக் காஜி அறிவிப்பு.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad