தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களின் நடத்தை விதிகளில் திருத்தம் செய்து அரசாணை வெளியீடு! - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Sunday, October 10, 2021

தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களின் நடத்தை விதிகளில் திருத்தம் செய்து அரசாணை வெளியீடு!

GO NO : 99 , DATE : 22.09.2021

ஆணை:

தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் நடத்தை விதி 8 ன் துணை விதியில் (1) உட்பிரிவு (c) விதிகள், 1973, அரசாங்கத்தின் முந்தைய அனுமதியைத் தவிர, எந்த அரசு ஊழியரும் தேசிய அல்லது மாநில அல்லது மாவட்ட அளவில் எந்த விளையாட்டு அமைப்பு அல்லது சங்கங்களுடன் தன்னை இணைத்துக் கொள்ளக்கூடாது மற்றும் எந்த அரசு ஊழியரும் எந்த விளையாட்டு சங்கத்திலும் அல்லது கூட்டமைப்பிலும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பதவியை வகிக்கக்கூடாது...No comments:

Post a Comment

Post Top Ad