அரசாணை எண் 79- நாள் -09.11.21 அங்கன்வாடி பணியாளர் , குறு அங்கன்வாடி பணியாளர் மற்றும் அங்கன்வாடி உதவியாளர் பணியிடங்களில் 25% விழுக்காடு பணியிடங்களை விதவைகள்/ கணவனால் கைவிடப்பட்டோரை கொண்டு முன்னுரிமை அடிப்படையில் நிரப்புதல் சார்ந்த ஆணை வெளியிடப்படுகிறது - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Wednesday, November 10, 2021

அரசாணை எண் 79- நாள் -09.11.21 அங்கன்வாடி பணியாளர் , குறு அங்கன்வாடி பணியாளர் மற்றும் அங்கன்வாடி உதவியாளர் பணியிடங்களில் 25% விழுக்காடு பணியிடங்களை விதவைகள்/ கணவனால் கைவிடப்பட்டோரை கொண்டு முன்னுரிமை அடிப்படையில் நிரப்புதல் சார்ந்த ஆணை வெளியிடப்படுகிறது

CLICK HERE TO DOWNLOAD-

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad