பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சுப் பணியாளர்களுக்கு ( கண்காணிப்பாளர் பணியிலிருந்து மாவட்டக் கல்வி அலுவலரின் நேர்முக உதவியாளர்) பதவி உயர்வு - உத்தேச பெயர்ப் பட்டியல் வெளியீடு - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Saturday, November 6, 2021

பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சுப் பணியாளர்களுக்கு ( கண்காணிப்பாளர் பணியிலிருந்து மாவட்டக் கல்வி அலுவலரின் நேர்முக உதவியாளர்) பதவி உயர்வு - உத்தேச பெயர்ப் பட்டியல் வெளியீடு

CLICK HERE >>> தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின்
(பணியாளர் தொகுதி) செயல்முறைகள், ந.க.எண்.50966/அ3/இ1/2021, நாள். 27.10.2021...

CLICK HERE >>> கண்காணிப்பாளர் பணியிலிருந்து மாவட்டக் கல்வி அலுவலரின்
நேர்முக உதவியாளர் பதவி உயர்வு - உத்தேச பெயர்ப் பட்டியல்...

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad