பள்ளி, கல்லூரி சான்றிதழ்களில் தமிழில் பெயர் எழுதும் போது முன் எழுத்துக்களையும் (Initials) தமிழிலேயே எழுத வேண்டும் - அரசாணை வெளியீடு - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Thursday, December 9, 2021

பள்ளி, கல்லூரி சான்றிதழ்களில் தமிழில் பெயர் எழுதும் போது முன் எழுத்துக்களையும் (Initials) தமிழிலேயே எழுத வேண்டும் - அரசாணை வெளியீடுபள்ளி, கல்லூரி சான்றிதழ்களில் தமிழில் பெயர் எழுதும் போது முன் எழுத்துக்களையும் (Initials) தமிழிலேயே எழுத வேண்டும் - அரசாணை வெளியீடு

GO NO : 140 , DATE : 02.11.2021 - Download here...

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad