Monday, December 20, 2021

மாணவர் மனசு பெட்டி எங்கு வைக்க வேண்டும்.? ஒவ்வொரு பள்ளிகளிலும் வைக்க வேண்டிய POSTERS பற்றிய விளக்கமான வீடியோ

🌺 STUDENTS SAFE GUARD ADVISORY COMMITTEE ( SSGAC ) 


🌷பள்ளி அளவில் மாணவர் பாதுகாப்பு குழு அமைப்பதற்கான வழிமுறை


🌷யாரெல்லாம் உறுப்பினர்களாக இருக்க வேண்டும்.?


🌷 மாணவர் மனசு பெட்டி எங்கு வைக்க வேண்டும்.?


🌷தொடக்கப் பள்ளி

🌷நடுநிலைப் பள்ளி

🌷உயர்நிலை பள்ளி

🌷மேல்நிலை பள்ளி

ஒவ்வொரு பள்ளிகளிலும் வைக்க வேண்டிய POSTERS


🌷பற்றிய விளக்கமான வீடியோ