பணி நீட்டிப்புக் காலத்தில் ஆசிரியர் பணி புரிவதற்கான கருத்துப் படிவம் & தலைமையாசியர் கருத்துப் படிவம்-PDF - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Sunday, June 26, 2022

பணி நீட்டிப்புக் காலத்தில் ஆசிரியர் பணி புரிவதற்கான கருத்துப் படிவம் & தலைமையாசியர் கருத்துப் படிவம்-PDF

மாதம் பணி நிறைவு பெறும் அனைத்து வகை ஆசிரியர்களுக்கும் கல்வியாண்டு இறுதி வரை பணிநீடிப்பு உண்டு.

பணி நீட்டிப்புக் காலத்தில் ஆசிரியர் பணி புரிவதற்கான கருத்துப் படிவம் & தலைமையாசியர் கருத்துப் படிவம்

கீழே உள்ள link ஐ click செய்து FORMAT-ஐ- download செய்து கொள்ளுங்கள்  Certificate of Physical Fitness for Re-employment on Superannuation CLICK HERE-PDF

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad