விரைவில் 101,108 அரசாணை ரத்து முதலமைச்சர் மேசையில் கோப்பு கல்வி அமைச்சர் பேட்டி - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Sunday, July 24, 2022

விரைவில் 101,108 அரசாணை ரத்து முதலமைச்சர் மேசையில் கோப்பு கல்வி அமைச்சர் பேட்டி

விரைவில் 101,108 அரசாணை ரத்து முதலமைச்சர் மேசையில் கோப்பு

ஆசிரியர்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற கல்வித்துறை அலுவலகங்களில் ஆசிரியர் மனசு என்ற பெட்டி வைக்கப்படும்

கல்வி அமைச்சர் பேட்டி

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad