அரசு ஊழியர்களுக்கு 18 மாத நிலுவைத் தொகை எப்போது ? - தமிழ்க்கடல்

Join Thamizhkadal Official Telegram Group

Join Thamizhkadal WhatsApp Groups

Sunday, July 31, 2022

அரசு ஊழியர்களுக்கு 18 மாத நிலுவைத் தொகை எப்போது ?

அரசு ஊழியர்களுக்கு 18 மாத நிலுவைத் தொகை எப்போது ?
அகவிலைப் படி குறித்த செய்தி ஒருபுறம் இருந்தாலும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியர்களுக்கு 18 மாத நிலவைத் தொகையில் உள்ள D.A நிலுவைத் தொகை குறித்து எதிர்பார்ப்பு தான் இப்போது அதிகளவில் உள்ளது. மேலும் விரிவான தகவலுக்கு கீழே உள்ள paper cutting ஐ பார்க்கவும்..

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad